Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Styrelsesrådet består af ministre, som er udpeget af hver af de 27 medlemsstater – sædvanligvis finansministrene.

  Det fastlægger de almindelige retningslinjer for kreditpolitikken, godkender årsregnskabet med balancen og træffer beslutning om Bankens deltagelse i finansieringer uden for EU og om kapitalforhøjelser. Desuden udnævner det medlemmerne af bestyrelsen, direktionen og revisionsudvalget.

  Læs mere om de vederlag, som medlemmerne af EIB's vedtægtsmæssige organer oppebærer.

  To uafhængige udvalg aflægger årligt rapport til styrelsesrådet:

  Træffer afgørelser om potentielle interessekonflikter for et medlem eller tidligere medlem af bestyrelsen, direktionen og revisionsudvalget og afgiver udtalelser om andre etiske spørgsmål

  Afgiver ikke-bindende udtalelser om kandidaters egnethed til at udøve embedet som medlem af direktionen og som medlem af eller observatør i revisionsudvalget

  Revisionsudvalget er et uafhængigt organ, der er direkte ansvarligt over for styrelsesrådet.

  Kalender

   
     of    results