Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Bíonn an Bord Gobharnóirí comhdhéanta d’Airí rialtais ó gach ceann de na 27 Ballstát, na hAirí Airgeadais de ghnáth.

  Leagann sé síos treoirlínte beartais creidmheasa, faomhann na cuntais bhliantúla agus an clár comhardaithe, agus déanann cinntí ar rannpháirtíocht an Bhainc in oibríochtaí maoinithe lasmuigh den Aontas Eorpach agus ar mhéaduithe caipitil. Déanann sé comhaltaí an Bhoird Stiúrthóirí, an Choiste Bainistíochta agus an Choiste Iniúchóireachta a cheapadh chomh maith.

  Faigh tuilleadh eolais faoi luach saothair chomhaltaí Chomhlachtaí Reachtúla an BEI.

  Tuairiscíonn dhá choiste neamhspleácha don Bhord Gobharnóirí gach bliain:

  Déanann cinntí ar choinbhleachtaí leasa a d’fhéadfadh a bheith ag comhaltaí reatha agus iar-chomhaltaí an Bhoird Stiúrthóirí, an Choiste Bainistíochta agus an Choiste Iniúchóireachta, agus tugann tuairimí ar shaincheisteanna eiticiúla eile

  Tugann tuairimí neamhcheangailteacha ar oiriúnacht iarrthóirí chun dualgais a chomhlíonadh mar chomhalta den Choiste Bainistíochta agus mar chomhalta iomlán nó mar Breathnóir den Choiste Iniúchóireachta.

   

  Comhlacht neamhspleách atá sa Choiste Iniúchóireachta, atá freagrach go díreach don Bhord Gobharnóirí.

  Féilire

   
     of    results