Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Il-Bord tal-Gvernaturi jinkludi Ministri maħtura minn kull wieħed mis-27 Stat Membru, normalment il-Ministri tal-Finanzi.

  Dan jistabbilixxi l-linji gwida tal-politika dwar il-kreditu, japprova l-kontijiet annwali u l-karta bilanċjali, u jiddeċiedi dwar il-parteċipazzjoni tal-Bank fl-operazzjonijiet ta’ finanzjament barra mill-Unjoni Ewropea kif ukoll dwar iż-żidiet fil-kapital. Jappunta wkoll il-membri tal-Bord tad-Diretturi, il-Kumitat ta’ Tmexxija u l-Kumitat tal-Verifika.

  Skopri aktar dwar ir-remunerazzjoni tal-membri tal-korpi Statutorji tal-BEI.

  Żewġ kumitati indipendenti jirrapportaw kull sena lill-Bord tal-Gvernaturi:

  Jieħu deċiżjonijiet dwar kunflitti ta’ interess potenzjali ta’ membri kurrenti u preċedenti tal-Bord tad-Diretturi, il-Kumitat ta’ Tmexxija u l-Kumitat tal-Verifika u jipprovdi opinjonijiet dwar kwistjonijiet etiċi oħrajn.

  Jagħti opinjonijiet mhux vinkolanti dwar l-adegwatezza ta’ kandidati sabiex iwettqu d-dmirijiet ta’ membru tal-Kumitat ta’ Tmexxija u ta’ membru sħiħ jew osservatur tal-Kumitat tal-Verifika

  Il-Kumitat tal-Verifika huwa korp indipendenti li jwieġeb direttament lill-Bord tal-Gvernaturi.

  Kalendarju

   
     of    results