Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Consiliul guvernatorilor este format din miniștrii desemnați de fiecare din cele 27 de state membre, de regulă miniștrii de finanțe ai acestora.

  Consiliul guvernatorilor stabilește orientările politicii de creditare, aprobă conturile anuale și bilanțul și decide cu privire la participarea Băncii la operațiunile de finanțare din afara Uniunii Europene, precum și cu privire la majorările de capital. De asemenea, numește membrii Consiliului de administrație, ai Comitetului de direcție și ai Comitetului de audit.

  Aflați mai multe despre remunerația membrilor organelor statutare ale BEI.

  Două comitete independente raportează anual Consiliului guvernatorilor:

  Ia decizii privind orice potențiale conflicte de interese ale unui membru sau fost membru al Consiliului de administrație, al Comitetului de direcție și al Comitetului de audit și emite avize cu privire la alte aspecte etice

  Emite avize consultative asupra caracterului corespunzător al candidaților de a exercita funcția de membru în Comitetul de direcție și de membru plin sau observator în Comitetul de audit

   

  Comitetul de audit este un organ independent care răspunde direct în fața Consiliului guvernatorilor.

  Calendar

   
     of    results