Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Rada guvernérov je zložená z ministrov, zvyčajne ministrov financií, ktorých menuje každý z 27 členských štátov.

  Stanovuje usmernenia úverovej politiky, schvaľuje ročnú účtovnú závierku a súvahu, a rozhoduje o účasti banky na finančných operáciách mimo Európskej únie, ako aj o zvyšovaní kapitálu. Taktiež menuje členov správnej rady, predstavenstva a výboru audítorov.

  Zistite viac informácií o odmeňovaní členov štatutárnych orgánov EIB.

  Rade guvernérov predkladajú každoročne správu dva nezávislé výbory:

  Rozhoduje o potenciálnych konfliktoch záujmu súčasných a bývalých členov správnej rady, predstavenstva a výboru audítorov a vyjadruje stanoviská v iných etických otázkach

  Vyjadruje nezáväzné stanoviská k vhodnosti kandidátov vykonávať funkciu člena predstavenstva a riadneho člena alebo pozorovateľa výboru audítorov

   

  Výbor audítorov je nezávislý orgán zodpovedajúci sa priamo rade guvernérov.

  Kalendár

   
     of    results