Member of the Board of Governors

  • Ministrstvo za finance Republike Slovenije
  • Župančičeva 3
  • 1502 Ljubljana
  • Slovenia